Markkinoinnin palvelut

Tekstituotanto ja visuaalinen toteutus.

Markkinoinnin suunnittelu ja vuosikello, viestien kirkastus ja markkinoinnin käytännön toteutus.

Markkinointimateriaalien suunnittelu mm. esitteet, flyerit, bannerit, sähköiset uutiskirjeet ja power point -esitykset.

Viestintäpalvelut

Suunnittelu, toteutus ja sisältöstrategiat.

Viestinnän suunnittelu ja toteutus, sisältöstrategiat eri kanaviin, mediatiedotteet, sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, ohjeet.

SoMe-markkinointi

Sisällöntuotanto ja mainonta.

Sisältösuunnitelmat, sisältöstrategiat, sisällöntuontanto ja mainonta eri sosiaalisen median kanavissa, pääpaino Facebookissa.

Verkkosivustot

Verkkosivustojen sisällöt ja projektien johto.

Verkkosivustojen sisältöjen suunnittelu, hakukoneoptimointi (SEO) ja projektinjohtaminen verkkosivuston toteutuksessa. Teen tiivistä yhteistyötä digikumppaneideni kanssa, jotta saamme parhaan mahdollisen lopputuloksen niin toimivuudessa kuin löydettävyydessä.

Sivustojen sisällön ylläpidon voit myös ulkoistaa, jolloin tuotan yrityksellesi sisältöä sovitun aikataulun mukaan joko raakamateriaalista tai haastattelemalla.

MITEN ON

Olisiko aika panostaa sisältömarkkinointiin?