Markkinoinnin palvelut

Sähköinen markkinointi ja markkinointimateriaalit.

Markkinoinnin suunnittelu, viestien kirkastus ja markkinoinnin käytännön toteutus printissä ja sähköisissä kanavissa.

Markkinointimateriaalien suunnittelu kuten bannerit, sähköiset uutiskirjeet, power point -esitykset, esitteet ja flyerit. Markkinoinnin toteutus kuten Google Ads -hakusanamainonta ja markkinointi sosiaalisessa mediassa.

Verkkosivustot ja sisällöntuotanto

Suunnittelu, toteutus ja sisällöntuotanto.

Verkkosivustojen sisältöjen ja rakenteen suunnittelu, hakukoneoptimointi (SEO) ja projektinjohtaminen verkkosivustoprojekteissa. Teen tiivistä yhteistyötä digikumppaneideni kanssa, jotta saamme parhaan mahdollisen lopputuloksen niin toimivuudessa kuin löydettävyydessä.

Sivustojen sisällön ylläpidon voit myös ulkoistaa, jolloin tuotan yrityksellesi sisältöä sovitun aikataulun mukaan joko raakamateriaalista tai haastattelemalla.

Somemarkkinointi

Sisällöntuotanto, mainonta ja koulutus.

Sisältösuunnitelmat, sisältöstrategiat, somekalenterit, sisällöntuontanto ja maksettu mainonta eri sosiaalisen median kanavissa, pääpaino Facebookissa ja Instagramissa.

Somesparraus ja koulutus henkilöstölle tai suuremmalle yleisölle. Olen vetänyt useita somekoulutuksia niin Kymenlaakson yrittäjainaiset ry:n jäsenille kuin Cursor Oy:n järjestämissä koulutuksissa.

Viestintäpalvelut

Sisäinen ja ulkoinen viestintä.

Viestinnän suunnittelu ja toteutus, sisältöstrategiat eri kanaviin, mediatiedotteet, sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, ohjeet.

MITEN ON

Olisiko aika panostaa sisältömarkkinointiin?